Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika


Lenzer Trade OÜ (edaspidi Mizon Eesti) on võtnud endale kohustuse kaitsta kliendi privaatsust ja hoolitseda, et kliendi isikuandmed on kaitstud.


Mizon Eesti tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.


Mizon Eesti  ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;


Mizon Eesti  ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.


Isikliku info kogumine ja kasutamine


Tingimusel, et klient annab Mizon Eesti käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.


Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) on kolmandatele isikutele kättesaamatud.


Mizon Eesti austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.


Isikuandmeid töötleb Lenzer Trade OÜ, Puiestee 13B, 50303, Tartu.


Mizon Eesti teated


Mizon Eesti uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Mizon Eesti saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.


Muude andmete kogumine ja kasutamine


Statistilistel eesmärkidel kogub Mizon Eesti teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet, mida Mizon Eesti saab analüüsida ja seeläbi lehe funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.


Kommentaarid


Mizon Eesti omab asjakohast teavet, mida on meile andnud külastajad. Seda saab lugeda meie kodulehelt kommentaaride alt.


Lingid teistele kodulehtedele


Mizon Eesti koduleht võib sisaldada linke ka teiste ettevõtete või organisatsioonide veebilehtedele, kuid Mizon Eesti ei vastuta nende veebilehtede sisu või nende privaatsuse ja turvalisuse meetodite eest.


Mizon Eesti privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt


Mizon Eesti teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.